Sidsel Nordhagen – Bredbåndsfylket Open 2023 – Bredbåndsfylket

Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Publisert:
22. feb. 2023
Kategori:
Bredbåndsfylket

Intervju - Sidsel Nordhagen

Sidsel Nordhagen, direktør i Executive Advisory for Sopra Steria, ble intervjuet under konferansen Bredbåndsfylket Open.

Intervjuet tok for seg de mange utfordringene som kommunene i nord møter, og hva som skal til for å løse de. Det ble diskutert viktigheten av å ha riktig kompetanse, et godt samarbeid mellom kommunene, og at topplederforankring er nødvendig for å lykkes med digitalisering.

I tillegg ble det tatt opp hvordan kommunene må navigere gjennom kravene fra myndighetene og sikre at digitaliseringsprosjektene blir utviklet med utgangspunkt i faktiske behov.

Samtalen ga et interessant perspektiv på de forskjellige aspektene av digitalisering, og hvordan nord norske kommuner kan jobbe for å lykkes med digitaliseringen. Vi takker Sidsel for bidraget til denne viktige diskusjonen.

#digitalisering #nordnorge