Om oss – Bredbåndsfylket

Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

// HISTORIE

Først og fremst innen bredbånd

Bredbåndsfylket AS startet som et prosjekt i Troms Fylkeskommune i 2003. Formålet med prosjektet var å få til et samarbeid mellom kommunene i Troms og Fylkeskommunen om etablering av et høyhastighets datanett i fylket for å dekke behovet innenfor offentlig virksomhet. På dette tidspunkt var det liten interesse fra kommersielle aktører om å bygge slike nett fordi det ikke ble vurdert som lønnsomt. Prosjektet resulterte i at man gikk i gang med bygging i egen regi og da ble selskapet Bredbåndsfylket Troms AS dannet i november 2003, med alle kommunene og Troms Fylkeskommune som eier.

I dag eier Troms og Finnmark fylkeskommune 80%, og kommunene den resterende delen på 20%.

// Bredbåndsfylket

Hva gjør Bredbåndsfylket?

Bredbåndsfylket AS eier og drifter 1500 km stamfiber som fungerer som hovedåren for datatrafikk inn til og mellom kommunene i gamle Troms, fylkeskommunen og deler av Finnmark. På toppen av den fysiske infrastrukturen drifter vi et logisk tjenestenett som organiserer det store antallet nettverk som knytter sammen offentlig virksomhet i regionen. Tjenesteporteføljen vår inkluderer også drift av WiFi, LAN, IoT og brannmurer.