Rådgivning – Bredbåndsfylket

Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

// Rådgivning

Vi hjelper dere nå deres mål

Prosjekt
Prosjekt

Planer, tidsrammer, budsjetter og risikostyring - det er ikke alltid enkelt. Ved å bruke Bredbåndsfylkets erfarne prosjektledere kan dette bli mindre komplekst for deg og din organisasjon.

Søknader
Søknader

Det kan være vanskelig og tidskrevende å skrive gode søknader. Våre kompetente konsulenter hjelper deg å øke sjansen for gjennomslag.

Løsninger
Løsninger

Vet du hva du ønsker å oppnå, men ikke hvordan? Bredbåndsfylket kan bistå med kunnskap og innsikt slik at deres organisasjon lykkes.

Juss
Juss

GDPR, ekomloven, forvaltningsloven og sikkerhetsloven er noen få av mange fagområder våre jurister jobber med til daglig. Bredbåndsfylket kan bistå med en "second opinion" dersom behovet skulle oppstå.

Innkjøp
Innkjøp

For offentlige organisasjoner stilles det strenge krav ved anskaffelser. Bredbåndsfylkets rådgivere sørger for at din anskaffelsesprosessen blir så god som mulig.

// Lorum ipsum

Delimitation tegning / forklaringsvideo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,

// Bredbåndsfylkets ansatte er alltids klare til å svare på dine spørsmål!

VIL DU LÆRE MER?