Bredbåndsfylket

Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

// Kort om Bredbåndsfylket

Først og fremst innen bredbånd

Bredbåndsfylket eier og drifter et av Nord-Norges største nettverk for kommunene i Troms og Finnmark fylke. Denne grunnmuren knytter sammen alle kommunene i en felles sikker digital infrastruktur. Tjenesteporteføljen vår inkludererer også drift av WiFi, LAN, IoT og brannmurer.

 

// Hva kjennertegner Bredbåndsfylket?

4 kjennetegn ved Bredbåndsfylket

01
LOKAL
LOKAL
Et av Bredbåndsfylkets formål er å løse fylkeskommunens og kommunenes behov. En naturlig del av dette er å være lokalt forankret, og aktiv i den offentlige diskursen.
LÆR MER
02
INNOVATIV
INNOVATIV
Bredbåndsfylket er forpliktet gjennom aksjonæravtalen å være innovativ og kontinuerlig ligge i forkant av utviklingen. Selskapet skal samarbeide lokale- og FOUmiljøet for å oppnå dette
LÆR MER
03
KOMPETENT
KOMPETENT
Kunnskapsbaserte beslutninger er viktig for å lykkes. Våre ansatte har bred kompetanse fra flere disipliner og fagområder.

LÆR MER
04
SAMARBEIDENDE
SAMARBEIDENDE
Vi samarbeider med internasjonale, nasjonale og regionale aktører ved utvikling av nye løsninger og forlengelse av stamnettet.

LÆR MER
Eiere

Bredbåndsfylket eies av 21 kommuner  med tilhørighet i Troms og Finnmark fylke, og fylkeskommunen.

+
Samarbeidspartnere

Vi jobber sammen med en rekke aktører regionalt, nasjonalt og internasjonalt

// Utvalgte tjenester

Bredbåndsfylket tilbyr
en rekke tjenester

Samband

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor

Optisketjenster

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor

Driftstjenester

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor

Telelosji

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor

Rådgivning

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor

IoT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor

// VI ER GODE PÅ MER ENN BREDBÅND

La oss samarbeide!