Ansatte – Bredbåndsfylket

Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

//VÅRE ANSATTE

Hvem jobber i Bredbåndsfylket?

Våre dyktige ansatte har kompetanse innenfor økonomi, prosjektledelse, markedsføring, innovasjon, nettverk, drift og mye mer.

//AVDELING

Daglig ledelse og Stab

I denne avdelingen jobber de ansatte med ledelse, administrasjon, økonomi og juss.

Dag-Kjetil Hansen

Daglig leder (CEO)

Tommy Thorkildsen

Økonomisjef (CFO)

Dag Braaten

Jurist

//AVDELING

Relasjon og Marked

Avdelingen jobber med kunderelasjoner, salg, kommunikasjon, markedsføring, regional utvikling og innovasjon.

Tobias Merok

Avdelingsleder Relasjon & Marked (CCO)

Robert Hansen

Service Level Manager​

Bente Kasberg Dahl

Salgs-og relasjonsansvarlig

//Avdeling

Drift, plan og utvikling

Ansvaret for service desk, overvåkning, feilhåndtering, sikkert, drift og vedlikehold ligger hos denne avdelingen. Teknologi utvikling, utbygging og leveranser, produkt, tjenester, fiber, prosjekt og prosjektmetodikk står denne avdelingen også for. 

Kjell Arne Molund

Driftsleder (COO)

Simon Eidem

Senior nettverksingeniør

Freddy Lillevik

Senior nettverksingeniør

Ruben Pedersen

Servicekonsulent​

Anders Tangen Berntsen

Sikkerhetsrådgiver

Johan Saxi Pedersen

Løsningsarkitekt

Hogne William Bentzen

Dataelektroniker

Frode Ramsvik

Seniorrådgiver

Geir-Morten Berger

Prosjektleder

Magnus Haugen

Teknisk forretningsutvikler

Inger Marie Bergseth

Prosjektleder

Lennart Blix Christensen

Dokumentasjonsansvarlig

Jan-Tore Ovesen

Prosjektleder

Harald Johan Olsen

Konsulent