Bredbåndsfylket og LORIOT inngår avtale om LoRaWAN-nettverksserver – Bredbåndsfylket

Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Publisert:
08. juni. 2023
Kategori:
Bredbåndsfylket

Bredbåndsfylket og LORIOT inngår avtale om LoRaWAN-nettverksserver

Bredbåndsfylket og LORIOT har inngått en avtale der sistnevnte skal levere et IoT-nettverksstyringssystem.

Internet of Things (IoT) er et begrep som refererer til fysiske enheter som er tilkoblet internett. Disse enhetene kan være alt fra telefoner, høyttalere og klokker til mer spesialiserte enheter som sensorer og industrielle maskiner.

Ved å koble enhetene til internett kan de samle inn og utveksle data automatisk, uten behov for menneskelig interaksjon. Å omfavne denne teknologien åpner opp for mer datadrevne tilnærminger. Slike datadrevne beslutninger gir oss dypere innsikt og bedre informasjon om situasjoner, problemstillinger og sammenhenger.

Bredbåndsfylkets IoT-tjeneste er basert på LoRaWAN-protokollen. Protokollen bringer med seg en rekke fordeler, inkludert lang rekkevidde og lavt strømforbruk. Dette muliggjør langvarig og kostnadseffektiv kommunikasjon over store områder. Bruksområdene for LoRaWAN omfatter alt fra smarte byer, landbruk, industriell overvåking og miljøovervåking.

Ved å anskaffe en LoRaWAN-nettverksserver fra LORIOT kan Bredbåndsfylket nå tilby sine kunder en webapplikasjon som lar brukerne administrere egne IoT-enheter i selskapets IoT-nettverk og kontrollere hvor dataen som samles inn, skal sendes videre.

Nettverksserveren vil også gi Bredbåndsfylket de nødvendige verktøyene for å administrere og overvåke IoT-dekningen på en effektiv måte.

Per nå er dekningsområdet kun i Tromsø-området, men planer for videre ekspansjon er under utvikling.

Hvis du ønsker dekning der du befinner deg eller ønsker å lære mer om tjenesten, ta gjerne kontakt med oss!